Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Účetnictví a daně » Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví

Komu je určen

Pro účetní, absolventy ekonomických škol a účetních kurzů a všechny pracovníky oddělení controllingu a managementu.

Délka kurzu

5 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

  1. den – orientace v rozvaze a výsledovce, vztahy v rozvaze (poměry aktiv a pasiv, ukazatelé), obraz hospodaření firmy z hlediska výsledovky a rozvahy, nákladový controlling
  2. den – majetek (členění, vliv na rozvahu a hospodářský výsledek), pohledávky a zásoby (opravné položky, obrátka), finanční controlling, reporting a výkazy hospodaření
  3. den – struktura nákladů (variabilní, fixní druhové členění a jejich vliv na hospodářský výsledek, efektivita vynaložených nákladů), kapitálové a provozní náklady, kalkulace vlastních a variabilních nákladů, kalkulace marže a hrubého výnosu, hledání úspor
  4. den – investiční controlling (rentabilita a návratnost investic, NPV investic), ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů), cash flow (finanční plán, cash pooling)
  5. den – kontrola účetnictví, účetní závěrka a účetní směrnice, rozpočet, optimalizace daňového základu, manažerský reporting, podnikatelský plán, diskuse

Zájem o kurz: Manažerské účetnictví

Termín dalšího kurzu zatím není stanoven. Pokud máte o školení zájem, zaregistrujte se, abychom vám mohli zajistit přednostní účast v dalším termínu.

Položky označené * jsou povinné.