Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Účetnictví a daně » Praktické účetnictví

Praktické účetnictví

Komu je kurz určen

Absolventům kurzů účetnictví, začínajícím účetním, pro studenty účetnictví a všechny, kteří chtějí vyměnit teoretickou přednášku za praktický nácvik účetní práce. Zároveň se jedná o 5. modul akreditovaného kurzu Účetnictví.

Délka kurzu

3 dny po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

  1. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty
  2. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani
  3. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Přihláška: Praktické účetnictví

Chci se účastnit kurzu: Praktické účetnictví, za 1.500 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.