Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Podnikání » Právo v podnikání

Právo v podnikání

Komu je určen

Kurz je vhodný pro podnikatele, účetní i absolventy škol. Cílem je seznámit posluchače s právní soustavou ČR a podrobněji se zaměřit na oblasti, které jsou prakticky využitelné při podnikání. Kurz je možné zakoupit jako celek, nebo si vybrat jen určité výukové dny. Na další kurzy z nabídky společnosti Yesowl Consulting s.r.o. poskytujeme při zakoupení tohoto kurzu slevu 10 %.

Délka kurzu

6 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

  1. den – Úvod do právní soustavy ČR – představení vybraných odvětví práva; systém rozhodování – řízení soudní (postup rozhodování soudů), podle trestního řádu (postupy, stížnosti, odvolání, dovolání), správní řízení (příslušnost, vedení, opravné prostředky) a insolvenční řízení (zahájení, rozhodnutí, přihlašování pohledávek, řešení), daňový řád (podání, postupy, průběh, opravné prostředky, placení daní).
  2. den – Občanský zákoník – základní pojmy (osoby, věcná práva, závazky, náhrady škody), druhy smluv (kupní, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu), ukázky konkrétních smluv a rozbor jejich náležitostí
  3. den – Zákon o obchodních korporacích – všeobecný přehled (vymezení základních rozdílů, povinné vklady, orgány, veřejné rejstříky), důkladný rozbor s.r.o. (založení, práva a povinnosti, změny, zánik společnosti)
  4. den – Zákoník práce – pracovněprávní vztah, pracovní poměr a dohody, pracovní doba, odměňování za práci, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu, doručování
  5. den – Vybraná témata zákonů, související s podnikatelskou praxí - trestního zákona (úmysl, nedbalost, druhy trestů); zákon o účetnictví včetně dalších předpisů; zákon o veřejném zdravotním pojištění a pojistném na veřejné zdravotní pojištění; zákon o pojistném na sociální zabezpečení a nemocenském pojištění
  6. den – Cenné papíry – legislativa, forma, vydávání cenných papírů, rozbor vybraných druhů cenných papírů (směnky, šeky)

Přihláška: Právo v podnikání

Chci se účastnit kurzu: Právo v podnikání, za 7.500 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.