Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Tvořivé podnikání

Tvořivé podnikání

aneb Jak vytvořit a obhájit životaschopný podnikatelský záměr

Komu je kurz určen

Ojedinělý projekt určený začínajícím podnikatelům nebo těm, kdo o zahájení podnikání uvažují. Během pěti přednáškových dní se krok za krokem připravíte pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, pod lektorským vedením si postupně zpracujete svůj vlastní podnikatelský plán a šestý den si ho sami obhájíte a získáte tak zpětnou vazbu od "potencionálních klientů", vašich kolegů z kurzu.

Pro požadovaný výsledek kurzu je třeba aktivní zapojení posluchače do práce na vlastním projektu a výhodou je vlastní notebook pro instalaci programu na zpracování podnikatelského plánu.

Délka kurzu

6 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

  1. den - teoretická přednáška zaměřená na legislativu související s podnikáním v ČR (Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce a další); povinnosti vůči ČSSZ, ZP a správci daně (Finanční úřad); ukázky nezbytných formulářů pro registrace a změny včetně praktických návodů k jejich vyplnění; úvod do praktické části kurzu - definice vlastního podnikatelského záměru a příprava k jeho sestavení
  2. den - kombinace teoretických poznatků marketingu s jejich praktickým využitím ve vlastním podnikatelském záměru (potřeba - užitek, výrobní proces, poslání, vize, strategie, průzkum trhu, segmentace trhu)
  3. den - pokračování marketingu (zákazník, distribuce - správné množství, místo, čas, konkurence, propagace, zhodnocení za použití SWOT analýzy)
  4. den - kombinace teoretických poznatků ekonomie s jejich praktickým využitím ve vlastním podnikatelském záměru (finanční plán, nabídka, poptávka, tvorba hospodářského výsledku, problematika odpisů)
  5. den - pokračování ekonomie (způsoby finanování, členění nákladů, výpočet bodu zvratu, základní účetní výkazy)
  6. den - obhajoba vlastního podnikatelského záměru (rizika a jejich řešení, prezentace a obhajoba, závěr)

Přihláška: Tvořivé podnikání

Chci se účastnit kurzu: Tvořivé podnikání, za 7.500 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.