Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Účetnictví a daně » Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé

Komu je kurz určen

Kurz je zaměřen na absolventy různých kurzů a škol se zaměřením na účetnictví, kteří již mají základní znalosti, ale pro lepší uplatnění na trhu práce by si je rádi rozšířili. Dále je vhodný pro absolventy modulu Účetnictví pro mírně pokročilé. Cílem je nabídnout ucelené příklady k procvičení. Každý den čeká posluchače jedno téma, na které obdrží kompletní příklad včetně originálů dokladů, směrnic a další potřebných materiálů. Příklad je souhrnem vzájemně navazujících účetních operací od jednoduchých až po „libůstky a chytáky“ z praxe.

Délka kurzu

5 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

  1. den – Účetní operace související s uzavíráním účetního období. S lektorem bude podrobně probráno téma inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů včetně potřebných interních směrnic. Součástí souhrnného příkladu budou přechodné účty aktiv a pasiv (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy).
  2. den – Téma dne je dlouhodobý majetek. V podkladech najdou posluchači interní doklady související se zařazením, technickým zhodnocením a vyřazením majetku. S lektorem proberou potřebné interní směrnice i praktická doporučení. Součástí souhrnného příkladu bude i účtování leasingu a odpisů.
  3. den – Téma dne jsou zásoby. V neúčetní části se posluchači seznámí s interními směrnicemi, variantními řešeními účtování způsobem A a B. Dále si vyzkouší různé způsoby ocenění. V souhrnném příkladu se kromě jiného objeví účtování zásob vlastní výroby a aktivace.
  4. den – Účtování finančního majetku. Probíraná témata budou kromě cenných papírů a směnek také pohledávky v CZK i cizí měně. S lektorem si posluchači projdou potřebné dokumenty, způsoby vymáhání, tvorby a účtování opravných položek včetně odpisu nedobytné pohledávky.
  5. den – Poslední téma kurzu je účtování daní a dotací – Kromě shrnutí možných dotačních titulů a jejich rozdílným způsobům účtování se posluchači naučí účtovat o odložené dani z příjmů a vyrovnání daní. V praktickém příkladu si prověří schopnost účtovat zálohové faktury včetně dopadu na DPH.

Přihláška: Účetnictví pro pokročilé

Chci se účastnit kurzu: Účetnictví pro pokročilé, za 5.000 Kč . Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.