Jste zde: YesOwl » Kurzy » On-line » Účetnictví pro úplné začátečníky

Účetnictví pro úplné začátečníky

Důraz je kladen především na pochopení logiky účetnictví a praktické zvládnutí účtování základních účetních případů.

Komu je kurz určen

Pro naprosté laiky, kteří se s účetnictvím ještě nikdy nesetkali; začínající studenty účetnictví; fakturanty a pokladní, kteří potřebují pochopit princip účtování; zaneprázdněné, kteří nemohou na kurz dojíždět nebo se mu věnovat v pravidelných časech.

Délka kurzu

Dle potřeb studenta.

Osnova a obsah

  1. téma - legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu
  2. téma - účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy
  3. téma - mzdy - výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování; účtování DPH
  4. téma - účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM
  5. téma - účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

Přihláška: Účetnictví pro úplné začátečníky

Chci se účastnit kurzu: Účetnictví pro úplné začátečníky , za 4.500 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.