Jste zde: YesOwl » Kurzy » Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy

Nabízíme tyto rekvalifikační kurzy:

Jsou akreditované ministerstvem, zakončené závěrečnou zkouškou a vydáním celostátně platného osvědčení o rekvalifikaci. Jsou označované i jako Akreditované kurzy.

Na tyto kurzy je možné získat dotaci od úřadu práce.

Jak rekvalifikační kurzy probíhají

Obsahová náplň a počet hodin pro jednotlivé kurzy jsou dány rozhodnutím MŠMT.

Kurzy rozdělujeme dle probírané látky do samostatných oblastí. Každou přednášku doplňujeme praktickými příklady. Na závěr kurzu zařazujeme konzultační a opakovací den.

Míra povolené absence se liší kurz od kurzu. Doporučujeme kurzy navštěvovat v plném rozsahu. Kurz je ukončen písemnou zkouškou, na jejímž základě je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Akreditace MŠMT k rekvalifikačním kurzům