Jste zde: YesOwl » Kurzy » Rekvalifikační » Akreditace – Mzdové účetnictví

Akreditace – Mzdové účetnictví

č.j.: MSMT 29103/2013-1/629 (platnost do 20.1.2017)

Komu je kurz určen

Pro budoucí mzdové účetní, čerstvé maturanty, kteří si potřebují prohloubit získané znalosti a ověřit si je na praktických příkladech. Požadavkem je minimálně středoškolské vzdělání.

Délka kurzu

80 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

 1. modul BOZP a personalistika – Personalistika a bezpečnost práce – 6 vyučovacích hodin

  Povinná školení zaměstnanců, pracovnělékařské služby, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, základní směrnice, potřebné pro správný chod podniku, pohled zaměstnavatele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců.

 2. modul LE – Legislativa – 18 vyučovacích hodin
  1. den – povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů (v průběhu roku), pracovněprávní vztahy (DPP, DPČ a pracovní smlouva), vznik, změna a zánik pracovního poměru, praktické ukázky vyplnění formulářů (SZ, ZP, FÚ, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele);
  2. den – osobní složky (sestavení, povinný obsah), dovolená (nárok, vykazování, krácení, výpočet);
  3. den – docházka (evidence, absence, pracovní doba)
 3. modul MZD – Výpočet mzdy – 18 vyučovacích hodin
  1. den - hrubá mzda, superhrubá mzda, zákonné srážky ze mzdy (daň z příjmů, odvody institucím - Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele);
  2. den – shrnutí probírané látky, praktické výpočty dovolených, zákonných srážek, odměňování, průměrných výdělků);
  3. den – srážky (exekuce od A do Z – administrativa, druhy srážek, určení pořadí, výpočet, praktické příklady včetně ukázek písemností)
 4. modul – Náhrada škody – 12 vyučovacích hodin
  1. den – cestovní náhrady (legislativa, evidence, vysílání zaměstnanců, druhy náhrad, vykazování, nároky, archivace);
  2. den - náhrada škody a odškodnění pracovních úrazů, odpovědnost, pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrady za majetek vnesený
 5. modul NE – Nemocenské a důchodové pojištění – 12 vyučovacích hodin
  1. den – nemocenská (dávky, podmínky tiskopisy, evidence a oznamovací povinnosti);
  2. den – důchodové pojištění (dávky, podmínky, tiskopisy, evidence a oznamovací povinnosti zaměstnavatelů)
 6. modul PP – Praktické příklady – 14 vyučovacích hodin
  1. den – praktické nácviky výpočtu jednotlivých oblastí mezd dle probrané látky, upozornění na nejčastější chyby v práci mzdové účetní a případné postihy kontrolních orgánů;
  2. den – komplexní příklad práce mzdové účetní (sepsání pracovní smlouvy, založení osobní složky, vyplnění formulářů SZ, ZP, FÚ, výpočet mezd, náhrad, exekucí, uzavření složky, rozvázání pracovního poměru zaměstnance, odhlášky), souhrn kurzu

Kurz je zakončen písemnou zkouškou a osvědčením o rekvalifikaci s celostátní platností.

Zájem o kurz: Akreditace – Mzdové účetnictví

Termín dalšího kurzu zatím není stanoven. Pokud máte o školení zájem, zaregistrujte se, abychom vám mohli zajistit přednostní účast v dalším termínu.

Položky označené * jsou povinné.